021-55692140

021-55692336

09126463302-09101579694

ساعتهای  ژاپنی ویولت

 

جعبه و پاکت و کارت گارانتی

CMS Credits

ساعتهای ویولت به همراه جعبه، پاکت و کارت گارانتی ارائه میگردند.

ساعتهای ویولت دارای گارانتی رسمی به مدت یک سال از تاریخ فروش ساعت می‌باشند.

 

نمونه جعبه ساعت ویولت:

 

نمونه کارت گارانتی ساعت ویولت:

 

نمونه پاکت ساعت ویولت: